1)

براي تسويه با كتابخانه چه كاري را بايد انجام دهم؟


مراحل تسويه با كتابخانه در فايل بارگذاري شده را مطالعه كنيد.

1402/6/29
3)

چگونه بايد مدركي را كه امانت گرفته ام تمديد كنم؟

از منوي اصلي زير منوي امانت و رزرو را انتخاب كرده و در قسمت امانت جامع تمامي مداركي را كه امانت گرفته ايم قابل مشاهده است. روي مدركي كه ميخواهيم تمديد كنيم كليك كرده و از گزينه هاي بالا گزينه تمديد را انتخاب كرده و تاييد مي كنيم .
1400/8/23
4)

چگونه مدركي را امانت بگيرم؟

پس از ورود به سامانه و انتخاب مدرك مورد نظر روي آيكون هاي پايين كزينه رزرو را زده و در صفحه باز شده گزينه در خواست امانت را زده و مدرك مورد نظر ر امانت ميگيريم.
1400/8/23
5)

چگونه منابع كتابخانه را جستجو نمايم؟

ورود به سامانه را كليك نماييد. و از جعبه متن بالاي صفحه كليد واژه مورد نظرتان را وارد نماييد. در نهايت آيكن ذره بين را كليك كنيد.
1400/8/23
فهرست