راهنماي دسترسي به پايگاه اطلاعاتي نورمگز از راه دور

جهت عضويت با كتابخانه مركزي تماس حاصل فرماييد. شماره تماس: 66354245 داخلي 174 و 66378948راهنماي دسترسي به پايگاه اطلاعاتي مگيران از راه دور

پس از ورود به پايگاه اطلاعاتي مگيران با انتخاب منوي ثبت نام بايد در فيلد مربوطه ايميل سازماني وارد شود. براي دريافت ايميل سازماني در پيشخوان خدمت درخواست داده و از انفورماتيك دانشگاه پيگيري شو


راهنماي دسترسي به پايگاه اطلاعاتي غير فارسي دانش لينك از راه دور

پس از ورود به پايگاه اطلاعاتي دانش لينك و براي ثبت نام ايميل سازماني يا ايميل عادي خود را وارد كنيد. براي دريافت ايميل سازماني در پيشخوان خدمت درخواست داده و از انفورماتيك دانشگاه پيگيري شود.

لينك دسترسي به كتابخانه ديجيتال آستان قدس رضوي از دانشگاه

ايجاد دسترسي رايگان به تمامي منابع الكترونيك كتابخانه ديجيتال آستان قدس رضوي از داخل هر سه دانشكده هنر، فرهنگ و ارتباطات و معماري و شهرسازي دانشگاه سوره لازم به ذكر است كه موضوعات عناوين ديجيتال كتابخانه ياد شده در حوزه هاي مختلف اعم از هنر در منابع فارسي و لاتين است. دسترسي از طريق لينك: https://digital.aqr.ir/

فهرست