كتابخانه مركزي دانشگاه سوره

چگونه منابع كتابخانه را جستجو نمايم؟

  ورود به سامانه را كليك نماييد. و از جعبه متن بالاي صفحه كليد واژه مورد نظرتان را وارد نماييد. در نهايت آيكن ذره بين را كليك كنيد.

چگونه مدركي را امانت بگيرم؟

  پس از ورود به سامانه و انتخاب مدرك مورد نظر روي آيكون هاي پايين كزينه رزرو را زده و در صفحه باز شده گزينه در خواست امانت را زده و مدرك مورد نظر ر امان....

چگونه بايد مدركي را كه امانت گرفته ام تمديد كنم؟

  از منوي اصلي زير منوي امانت و رزرو را انتخاب كرده و در قسمت امانت جامع تمامي مداركي را كه امانت گرفته ايم قابل مشاهده است. روي مدركي كه ميخواهيم تمديد....

كتابخانه مركزي دانشگاه سوره

كتابخانه مركزي دانشگاه سوره با ارائه خدمات اطلاعاتي به استفاده كنندگان و يادگيرندگان خود، در پيشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي دانشگاه نقش مهمي را ايفا مي كند. چنانچه واحد كتابخانه و اطلاع رساني واحدي فرهنگي با هويت اسلامي- ايراني، نافذ و اثرگذار بر مراجعين، داراي كاركردهاي آگاهي بخش، اطلاع رساني آموزشي و ارشادي، زمينه ساز ارتقاء مطالعه مفيد، داراي نيروي انساني متعهد به ارائه خدمات اقدام مي كند. كتابخانه مركزي دانشگاه سوره علاوه بر ارائه خدمات كتابخانه اي در كتابخانه ياد شده، خدمات فني كتابخانه هاي دانشكده فرهنگ و ارتباطات و نيز دانشكده معماري از قبيل مجموعه سازي از طريق جمع آوري نظرات و نيازهاي استادان محترم و دانشجويان گرامي به منابع ، فهرست نويسي و همچنين طبقه بندي كتب مبادرت ورزيده و بر نحوه انجام هر چه مفيدتر امانت كتاب، صدور كارت عضويت و تسهيل در امر دسترسي آسان مراجعان به منابع نظارت كامل دارد. كتابخانه مركزي دانشگاه سوره در قالب همكاري با ساير كتابخانه ها تعامل گسترده اي با كتابخانه  ملي، دانشگاه هنر، دانشگاه الزهرا، مراكز فرهنگي شهرداري، موزه ها و نيز مركز ثبت اسناد علمي ايران داك برقرار و نسبت به معرفي دانشجويان جهت استفاده از كتب و منابع و همچنين مبادله كتاب با آن ها اقدام مي نمايد. بخش پايان نامه هاي كتابخانه هاي دانشگاه سوره يكي از غني ترين بخش هاي علمي و پژوهشي است كه اصل پايان نامه ها جهت مطالعه استفاده كنندگان در محل ارائه مي شود. به طور كلي كتابخانه دانشگاه سوره با بيش از 14512 عنوان كتاب فارسي و بيش از 2424 عنوان كتاب لاتين تاكنون مربوط به حوزه تخصصي در هر رشته، يكي از غني ترين كتابخانه هاي موجود در بخش هنر اسلامي است.

كتابخانه مركزي دانشگاه سوره در آيينه آمار

0 +
تعداد كل منابع
0 +
تعداد عنوان
0 +
تعداد كل كاربران
0 +
كابران فعال


فهرست