چگونه منابع كتابخانه را جستجو نمايم؟


ورود به سامانه را كليك نماييد. و از جعبه متن بالاي صفحه كليد واژه مورد نظرتان را وارد نماييد. در نهايت آيكن ذره بين را كليك كنيد.

1400/8/23
فایلهای پیوست

براي تسويه با كتابخانه چه كاري را بايد انجام دهم؟

مراحل تسويه با كتابخانه در فايل بارگذاري شده را مطالعه كنيد.


چگونه بايد مدركي را كه امانت گرفته ام تمديد كنم؟

از منوي اصلي زير منوي امانت و رزرو را انتخاب كرده و در قسمت امانت جامع تمامي مداركي را كه امانت گرفته ايم قابل مشاهده اس....

چگونه مدركي را امانت بگيرم؟

پس از ورود به سامانه و انتخاب مدرك مورد نظر روي آيكون هاي پايين كزينه رزرو را زده و در صفحه باز شده گزينه در خواست امانت....

چگونه منابع كتابخانه را جستجو نمايم؟

ورود به سامانه را كليك نماييد. و از جعبه متن بالاي صفحه كليد واژه مورد نظرتان را وارد نماييد. در نهايت آيكن ذره بين را ك....

فهرست