کتاب «جامعه پلتفرمي؛ ارزش‌هاي عمومي در جهاني متصل كننده» ارائه كننده ديدگاهي تازه به پلتفرم‌ها در عصر رسانه‌هاي نوين است: «پلتفرم‌هاي آنلاين، نه صرفاً پديده‌اي اقتصادي و نه سازه‌اي فناورانه با پيامدهاي اجتماعي هستند، بلكه به عنوان جهاني متصل‌كننده، متصل بودگي و دور زدن نهادهاي اجتماعي كنوني را امكان پذير كرده‌اند». كتاب «جامعه پلتفرمي» صرفاً توجه ما را از امر اقتصادي به امر اجتماعي معطوف نمي‌كند، بلكه اين اصطلاح به مناقشه‌اي ژرف درباره تقابل سود شخصي در برابر نفع جمعي در جامعه‌اي اشاره داردكه در آن بيشتر تعاملات از طريق اينترنت انجام مي‌شود. «جامعه پلتفرمي» بر رابطه غيرقابل انكار پلتفرم‌هاي آنلاين و ساختارهاي اجتماعي تأكيد مي‌كند و در انتها نشان مي‌دهد كه دنياي متصل‌كننده مستلزم بازانديشي اساسي در اكوسيستم برخط جهان و همچنين زيرساخت‌هاي سياسي و قانوني‌اي است كه به‌واسطه آن‌ها مشروعيت به‌دست مي‌آورد.‌
(تاريخ درج 1401/4/20 آخرين بروزرساني 1401/4/20)
فایلهای پیوست
دانلود     /Dl/Sportal/Files/18_6_3865.pdf
فهرست