عضويت ، امانت و تمديد منابع و آموزش استفاده از سامانه كتابخانه به كاربران، خدمات فني اعم از فهرست نويسي و آماده سازي منابع چاپي و الكترونيكي كتابخانه مركزي و اقماري دانشگاه سوره كه در در راستاي تحقق اهداف غايي سازمان كه انجام مي شود كه دانشگاه سوره در حال حاضر 4006 عضو فعال در كتابخانه هاي مركزي و اقماري خود دارد. مجموعه سازي منابع چاپي ( فارسي و لاتين ) و الكترونيكي مورد نياز كتابخانه هاي مركزي و اقماري دانشگاه سوره به دور از اعمال روند مجموعه سازي تك بعدي و سليقگي از طريق نيازسنجي هاي صورت گرفته از كاربران به ويژه استفاده از نظرات و پيشنهادات استادان محترم دانشكده ها و تهيه منابع درخواستي پس از بررسي ليست نهائي سفارشات از لحاظ تكراري بودن و ساير موارد انجام مي گيرد. در حال حاضر موجودي كل منابع در كتابخانه مركزي و اقماري دانشگاه سوره تعداد 36727 نسخه و 20266 عنوان كتاب و 1760 عنوان پايان نامه است كه تعداد حدود 1000 نسخه كتاب در سال 1401 خريداري شده و پس از فهرست نويسي و آماده سازي در اختيار كاربران گرامي قرار گرفته است. كتابخانه مركزي دانشگاه سوره با اشتراك منابع به ويژه منابع الكترونيكي با ساير كتابخانه ها اعم از كتابخانه آستان قدس رضوي، طاقچه، كتابخانه ملي و ... سعي در غني سازي مجموعه داشته است. تمديد و اشتراك پايگاه هاي اطلاعاتي فارسي و لاتين و نيز بروزرساني كاربران پايگاه هاي اطلاعاتي اعم از نورمگز، نورلايب، سيويليكا و دانش لينك، پيگيري بن تخفيف كتاب نمايشگاه بين المللي براي مجموعه سازي كتابخانه مركزي و اقماري ، دانشجويان تمامي مقاطع و تمامي استادان و پشتيباني درخواست كنندگان بن تخفيف كتاب نمايشگاه در صورت بروز مشكل در ثبت نام از زمان آغاز تا پايان نمايشگاه از ديگر اقدامات كتابخانه مركزي است. در بخش پيشينه، همانندجويي و ثبت پايان نامه ها نيز تعامل گسترده اي با پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات (ايرانداك) برقرار است. مشكلات گزارشات همانندجويي و ساير موارد مرتبط با همانند جويي از طريق مكاتبات با ايرانداك پيگيري مي شود. موشن گرافي آموزش همانندجويي در شبكه هاي اجتماعي و پرتال كتابخانه اطلاع رساني شده است. بخش پايان نامه هاي كتابخانه هاي دانشگاه سوره يكي از غني ترين بخش هاي علمي و پژوهشي است كه پذيرش پايان نامه در سامانه هاي گلستان و ايرانداك توسط كتابخانه انجام مي شود. لازم به ذكر است؛ به دليل يكدستي در ساختار پايان نامه ها در تدوين شيوه نگارش پايان نامه دانشگاه همكاري شده است و دريافت شكل فيزيكي آن پايان نامه ها در قالب لوح فشرده كه با چاپ صفحه عنوان فارسي پايان نامه از آرم دانشگاه تا نيمسال تحصيلي بر روي آن توسط دانشجويان به يكدستي بيشتر آرشيو كمك مي كند. پايان نامه ها از نيمه دوم سال 1400 به صورت ديجيتالي در دسترس كاربران گرامي قرار گرفته است. پذيرش پايان نامه در قالب لوح فشرده و سامانه هاي ايرانداك و گلستان و در نهايت تسويه حساب اوليه در كتابخانه هاي اقماري و تسويه حساب نهائي در كتابخانه مركزي از طريق سامانه هاي ياد شده انجام مي شود. تعداد 1399 در سامانه ايرانداك پذيرش دانشگاه شده است. بروزرساني پرتال كتابخانه و بهينه سازي آن سامانه، همكاري با كارهاي عملي دانشجويان اعم از گروه هاي فيلمبرداري دانشجويان و ...، بازديد اغلب دانشجويان جديدالورود از كتابخانه مركزي، تجهيز كتابخانه و نگهداري از آن تجهزات از طريق پيگيري تعمير قفسه ها و ساير تجهيزات كتابخانه، خدمات سالن مطالعه و افزايش ساعت خدمات دهي سالن مطالعه بنا به ضرورت، اطلاع رساني از طريق شبكه هاي اجتماعي به آدرس http://t.me/soore_Central_Library ، پرتال كتابخانه به آدرس http://library.soore.ac.ir/Dl/Search/default.aspx?Login=1 ، تابلو اعلانات هر سه كتابخانه مركزي و اقماري دانشكده ها، بولتن خبري ماهانه معاونت پژوهشي و نشريه خبري – تحليلي دانشگاه سوره و ايجاد ايميل هاي مختلف جهت ارتباط با دانشجويان و سازمان ها از از جمله خدمات جاري و غير جاري كتابخانه هاي مركزي و اقماري دانشگاه سوره است
(تاريخ درج 1401/12/2 آخرين بروزرساني 1401/12/2)
فایلهای پیوست
فهرست