شماره رکورد: 14543
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1278/10/11
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5

ماركسيسم و هنر آوانگارد

پدیدآورنده: دوو، تيري دو
ناشر: تهران : فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري متن
سال انتشار: 1400

فيلم‌ درماني (1)

ناشر: تهران : نسل نوانديش
سال انتشار: 1394

تئاتر هند

پدیدآورنده: يارو، رالف
ناشر: تهران : موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري، متن
سال انتشار: 1389

ژانرهاي سينمايي

پدیدآورنده: موآن، رافائل
ناشر: تهران : مينوي خرد
سال انتشار: 1393

فرهنگ‌ توصيفي‌ و تحليلي‌ آثار برگزيده‌ نمايشي‌ (فرانسه‌ - فارسي‌)

ناشر: تهران‌ : سازمان‌ مطالعه‌ و تدوين‌ كتب‌ علوم‌ انساني‌ دانشگاهها (سمت‌)
سال انتشار: 1384

منظره و هنر غرب

پدیدآورنده: اندروز، مالكوم
ناشر: تهران : فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران
سال انتشار: 1388

سرو نقره‌اي 98

ناشر: تهران : خانه فرهنگ و هنر گويا
سال انتشار: 1400


كتاب ارديبهشت 2

ناشر: تهران : يساولي
سال انتشار: 1390

كتاب ارديبهشت 1

ناشر: تهران : يساولي
سال انتشار: 1388

فهرست