پايگاه اطلاعاتي نورمگز

جهت عضويت با كتابخانه مركزي تماس حاصل فرماييد. شماره تماس: 66354245 داخلي 174 و 66378948

راهنماي عضويت پايگاه اطلاعاتي نورمگز

جهت عضويت با كتابخانه مركزي تماس حاصل فرماييد. شماره تماس: 66354245 داخلي 174 و 66378948

پايگاه اطلاعاتي سيويليكا

شماره تماس: 66354245 داخلي 174 و 66378948

راهنماي عضويت پايگاه اطلاعاتي سيويليكا

شماره تماس: 66354245 داخلي 174 و 66378948

پايگاه اطلاعاتي مگيران

جهت دريافت ايميل سازماني به انفورماتيك دانشگاه مراجعه شود.

راهنماي عضويت پايگاه اطلاعاتي مگيران

جهت دريافت ايميل سازماني به انفورماتيك دانشگاه مراجعه شود.

راهنماي پايگاه اطلاعاتي دانش لينك

جهت دسترسي داخل دانشگاه نياز به هيچ نام كاربري نيست و براي دسترسي در خارج دانشگاه نياز است ابتدا ثبت نام بفرماييد در صورتي كه ايميل دانشگاهي وارد نماييد لينك فعالسازي ارسال ميگردد


كتابخانه ديجيتال آستان قدس رضوي

ايجاد دسترسي رايگان به تمامي منابع الكترونيك كتابخانه ديجيتال آستان قدس رضوي از داخل هر سه دانشكده هنر، فرهنگ و ارتباطات و معماري و شهرسازي دانشگاه سوره لازم به ذكر است كه موضوعات عناوين ديجيتال كتابخانه ياد شده در حوزه هاي مختلف اعم از هنر در منابع فارسي و لاتين است. دسترسي از طريق لينك: https://digital.aqr.ir/

فهرست