1)

تبيين ارتباط شناختي جدال احسن در قرآن كريم

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/8/16
3)

Building design and construction handbook

پديدآور:
ناشر: New York McGraw-Hill
سال نشر: 1994
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
4)

The design of renovations

پديدآور: Friedman, Donald
ناشر: New York W.W. Norton
سال نشر: 1997
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
5)

The techniques of glass engraving

پديدآور: Matcham, Jonathan
ناشر: New York, N.Y. B. T. Batsford
سال نشر: 1982
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
6)

Arts reviewing: a practical guide

پديدآور: Plaice, Andy
ناشر: London ; New York Routledge, Taylor & Francis Group
سال نشر: 2018
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
7)

Gift of the cotton maiden: textiles of Flores and the Solor islands

پديدآور:
ناشر: Los Angeles, Calif. Fowler Museum of Cultural History, University of California
سال نشر: 1994
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
8)

Web tricks and techniques: layout: fast solutions for hands-on design

پديدآور: Heinicke, Elisabeth
ناشر: Gloucester, Mass. Rockport
سال نشر: 2002
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
9)

Layout, making it fit: finding the right balance between content and space

پديدآور: Knight, Carolyn
ناشر: Gloucester, Mass. Rockport
سال نشر: 2003
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
10)

The layout book

پديدآور: Ambrose, Gavin
ناشر: London Bloomsbury
سال نشر: 2015
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
11)

Brochures: making a strong impression: 85 strategies for message-driven design

پديدآور: Sullivan, Jenny
ناشر: Gloucester, Mass. Rockport
سال نشر: 2004
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
12)

The packaging designerʹs book of patterns

پديدآور: Roth, Laszlo
ناشر: New York John Wiley
سال نشر: 2000
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
13)

Symbolist art

پديدآور: Lucie-Smith, Edward
ناشر: London Thames & Hudson
سال نشر: 1972
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
14)

Portrait of a nation

پديدآور:
ناشر: London ; New York : in association with National Portrait Gallery, Smithsonian Institution Merrell ; Washington, D.C.
سال نشر: 2006
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
15)

The Oxford dictionary of art

پديدآور:
ناشر: Oxford ; New York Oxford University Press
سال نشر: 1994
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
16)

Women, art, and society

پديدآور: Chadwick, Whitney
ناشر: London Thames & Hudson
سال نشر: 2007
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
17)

The Thames and Hudson dictionary of art terms

پديدآور: Lucie-Smith, Edward
ناشر: London ; New York Thames and Hudson
سال نشر: 1984
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
18)

Renaissance self-portraiture: the visual construction of identity and the social status of the artist

پديدآور: Woods-Marsden, Joanna
ناشر: New Haven Yale University Press
سال نشر: 1998
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
19)

After Timur: Qurʹans of the 15th and 16th centuries

پديدآور:
ناشر: New York Nour Foundation in association with Azimuth Editions and Oxford University Press
سال نشر: 1992
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
20)

Cobalt and lustre: the first centuries of Islamic pottery

پديدآور:
ناشر: London Nour Foundation in association with Azimuth Editions and Oxford University Press
سال نشر: 1994
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
21)

The arts of war: arms and armour of the 7th to 19th centuries

پديدآور:
ناشر: New York Nour Foundation in association with Azimuth Editions and Oxford University Press
سال نشر: 1992
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
22)

The art of the pen:calligraphy of the 14th to 20th centuries

پديدآور:
ناشر: London; New York Nour Foundation in association with Azimuth Editions and Oxford University Press
سال نشر: 1996
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
23)

5000 [Five thousand] decorative monograms for artists and craftspeople

پديدآور:
ناشر: Mineola, NY Dover
سال نشر: 2003
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
24)

A grand design: the art of the Victoria and Albert Museum

پديدآور:
ناشر: New York ; Baltimore Harry N. Abrams : Baltimore Museum of Art
سال نشر: 1997
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
25)

Erlebnis der Gegenwart

پديدآور: Schug, Albert
ناشر: Baden-Baden Holle Verlag
سال نشر: 1969
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
26)

Design and form: the basic course at the Bauhaus

پديدآور: Itten, Johannes
ناشر: London Thames and Hudson
سال نشر: 1975
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
27)

Bauhaus, 1919-1933

پديدآور: Droste, Magdalena
ناشر: Koln B. Taschen
سال نشر: 2002
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
28)

Nineteenth-century art in the Norton Simon Museum

پديدآور: Brettell, Richard R.
ناشر: New Haven Published for The Norton Simon Art Foundation by Yale University Press
سال نشر: 2006-<2009- >
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
29)

Great museums of Europe: the dream of the universal museum

پديدآور:
ناشر: Milan ; New York Skira : Rizzoli International
سال نشر: 2002
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
30)

Museum Folkwang: masterpieces of the collection

پديدآور:
ناشر: Munich ; Essen Sieveking Verlag : Museum Folkwang
سال نشر: 2015
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
31)

Bauhaus source book

پديدآور: Rowland, Anna
ناشر: New York Van Nostrand Reinhold
سال نشر: 1990
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
32)

Symbols of Islam

پديدآور: Chebel, Malek
ناشر: Paris Assouline
سال نشر: 1997
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
33)

Louvre: portrait of a museum

پديدآور: Archimbaud, Nicholas dʹ
ناشر: New York Stewart, Tabori & Chang
سال نشر: 1997
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
34)

Arts et traditions du Maroc

پديدآور: Mourad, Khireddine
ناشر: Courbevoie, Paris ACR
سال نشر: 1998
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
35)

Arabesques: art decoratif in Maroc

پديدآور: Castera, Jean-Marc
ناشر: Courbevoie, Paris ACR
سال نشر: 1996
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
36)

Siena, Florence, and Padua: art, society, and religion 1280-1400

پديدآور:
ناشر: New Haven, Conn. Yale University Press in association with the Open University
سال نشر: 1995
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
37)

Diether Roth in America

پديدآور:
ناشر: London Edition Hansjorg Mayer
سال نشر: 2004
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
38)

Creative collage techniques

پديدآور: Leland, Nita
ناشر: Cincinnati, Ohio North Light Books
سال نشر: 1994
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
39)

Collage art: a step-by-step guide & showcase

پديدآور: Atkinson, Jennifer L.
ناشر: Gloucester, Mass. Rockport
سال نشر: 1996
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
40)

Artistsʹ journals and sketchbooks: exploring and creating personal pages

پديدآور: Perrella, Lynne
ناشر: Gloucester, Mass. Quarry Books
سال نشر: 2004
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
41)

Fabric art journals: making, sewing, and embellishing journals from cloth and fibers

پديدآور: Sussman, Pam
ناشر: Gloucester, Mass. Quarry Books
سال نشر: 2005
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
42)

Collage sourcebook: exploring the art and techniques of collage

پديدآور: Atkinson, Jennifer L.
ناشر: Gloucester, Mass. Quarry Books
سال نشر: 2004
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
43)

Color harmony layout: more than 800 colorways for layouts that work

پديدآور: Marks, Terry
ناشر: Gloucester, Mass. Rockport
سال نشر: 2006
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
44)

Color harmony for interior design: a guidebook for creating great color combinations for your home

پديدآور: Gill, Martha
ناشر: Gloucester, Mass. Rockport
سال نشر: 2001
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
45)

The designerʹs guide to color combinations

پديدآور: Cabarga, Leslie
ناشر: Cincinnati, Ohio North Light Books
سال نشر: 1999
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
46)

New art: an international survey

پديدآور:
ناشر: London Academy editions
سال نشر: 1991
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
47)

An album of artistsʹ drawings from Qajar Iran

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
48)

Symbols of Tibetan Buddhism

پديدآور: Levenson, Claude B.
ناشر: Paris Editions Assouline
سال نشر: 1996
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
49)

Jim Dine

پديدآور: Feinberg, Jean E.
ناشر: New York Abbeville
سال نشر: 1995
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
50)

Islamic art collections: an international survey

پديدآور:
ناشر: Richmond [England] Curzon
سال نشر: 2000
قيمت: 0 ريال
1400/8/3
فهرست