1)

اصول طراحي

پديدآور: باتكوس، مايك
ناشر: تهران بازتاب انديشه
سال نشر: ۱۳۸۸
1400/7/6
2)

هنر طراحي از طبيعت بيجان

پديدآور: پاول، ويليام اف
ناشر: تهران يساولي
سال نشر: ۱۳۸۹ ،‎۱۳۹۲
1400/7/6
3)

اسرار طراحي رئاليست

پديدآور: پاركز، كري
ناشر: تهران برگ نگار
سال نشر: ۱۳۸۵
1400/7/6
4)

طراحي با سمت راست مغز

پديدآور: ادواردز، بتي
ناشر: تهران عفاف
سال نشر: ۱۳۷۷
1400/7/6
5)

كتاب جامع اسكيس

پديدآور:
ناشر: تهران بيهق كتاب
سال نشر: ۱۳۹۱
1400/7/6
6)

راهنماي كامل طراحي

پديدآور: سيواردي، جوواني
ناشر: تهران برگ نگار
سال نشر: ۱۳۸۷ ،‎۱۳۸۹
1400/7/6
7)

اصول و مباني هنرهاي تجسمي: زبان. بيان. تمرين

پديدآور: حليمي، محمدحسين
ناشر: تهران احياء كتاب
سال نشر: ۱۳۷۹ ،‎۱۳۸۱
1400/7/6
8)

اصول ساده و استثنايي اسكچينگ: چرا اسكچ هاي حرفه اي زيبا به نظر مي رسند؟

پديدآور: هلاواچ، گئورگ
ناشر: تهران كتاب وارش
سال نشر: ۱۳۹۴
1400/7/6
9)

چگونه معمارانه طراحي كنيم

پديدآور: طايفه، احسان
ناشر: تهران موسسه پژوهشي علم معمار
سال نشر: - [۱۳۸۹]
1400/7/6
10)

اصول و مباني ترسيم: پرسپكتيو يك نقطه اي

پديدآور: روزايمي مات راني
ناشر: تهران بيهق كتاب
سال نشر: ۱۳۹۳
1400/7/6
11)

اسكيس معماري داخلي (گام به گام)

پديدآور: هاسه گاوا، نوري يوشي
ناشر: تهران يزدا
سال نشر: ۱۳۹۱
1400/7/6
12)

اسكيس معماري داخلي (گام به گام)

پديدآور: هاسه گاوا، نوري يوشي
ناشر: تهران يزدا
سال نشر: ۱۳۸۸
1400/7/6
13)

چگونه معمارانه طراحي كنيم: اولين مرجع جامع فن اسكيس و راندو در معماري

پديدآور: طايفه، احسان
ناشر: تهران يغمايي : علم معمار
سال نشر: - ۱۳۸۷
1400/7/6
14)

كتاب مرجع طراحي و اسكيس

پديدآور:
ناشر: اصفهان خاك
سال نشر: ۱۳۸۵
1400/7/6
15)

اصول اسكيس و تكنيك هاي راندو در طراحي صنعتي

پديدآور: ايسن، كوس
ناشر: تهران كتاب وارش : ايثارگران
سال نشر: ۱۳۹۰
1400/7/6
16)

آشنايي با اصول و مباني هنرهاي تجسمي

پديدآور: غلامعلي زاده، حمزه
ناشر: رشت دانشگاه گيلان
سال نشر: ۱۳۸۱
1400/7/6
17)

اصول اسكيس و تكنيك هاي راندو در طراحي صنعتي

پديدآور: ايسن، كوس
ناشر: تهران كتاب وارش : ايثارگران
سال نشر: ۱۳۹۰
1400/7/6
فهرست