چگونه بايد مدركي را كه امانت گرفته ام تمديد كنم؟


از منوي اصلي زير منوي امانت و رزرو را انتخاب كرده و در قسمت امانت جامع تمامي مداركي را كه امانت گرفته ايم قابل مشاهده است. روي مدركي كه ميخواهيم تمديد كنيم كليك كرده و از گزينه هاي بالا گزينه تمديد را انتخاب كرده و تاييد مي كنيم .

1400/8/23
فایلهای پیوست

چگونه بايد مدركي را كه امانت گرفته ام تمديد كنم؟

از منوي اصلي زير منوي امانت و رزرو را انتخاب كرده و در قسمت امانت جامع تمامي مداركي را كه امانت گرفته ايم قابل مشاهده اس....

چگونه مدركي را امانت بگيرم؟

پس از ورود به سامانه و انتخاب مدرك مورد نظر روي آيكون هاي پايين كزينه رزرو را زده و در صفحه باز شده گزينه در خواست امانت....

چگونه منابع كتابخانه را جستجو نمايم؟

ورود به سامانه را كليك نماييد. و از جعبه متن بالاي صفحه كليد واژه مورد نظرتان را وارد نماييد. در نهايت آيكن ذره بين را ك....

فهرست